Отдаване на площи

За повече информация :

Десислава Ковачева, CMD
Мениджър на Мол Варна ЕАД
Телефон: 052/578 789
E-mail: kovacheva@mallvarna.bg