Отдаване на площи

За повече информация :

Антон Александров 

Мениджър търговски площи
тел. + 359 52 578 789
мобилен: + 359 886 197 110
e-mail: alexandrov@mallvarna.bg