За реклама

За повече информация :

Десислава Ковачева, CMD 
Мениджър на Мол Варна ЕАД
E-mail: kovacheva@mallvarna.bg